TEL.:+48 782307341 / +48 721151163

pl

en

Nasza firma oferuje szeroką gamę usług w sferze technologii informacyjnych na maksymalnie korzystnych warunkach dla obu stron. Prezentujemy indywidualne podejście do rozwiązywania problemów naszych klientów, dzięki czemu firmy, które zostają naszymi partnerami, zapominają raz na zawsze o problemach w sferze IT. Rozwiązywać problemy dotąd nierozwiązane – to nasze powołanie. Pracując z naszymi klientami, bez przerwy analizujemy i modernizujemy ich infrastrukturę IT. Informowanie kompleksowo i na czas o możliwości przyspieszenia dowolnego procesu biznesowego lub zaoszczędzenia czasu to nasz zasadniczy obowiązek.
 

 


 

 • zakup komputera z odpowiednim systemem operacyjnym,
 • instalacja oprogramowania na komputerze,
 • zakup oprogramowania biznesowego na komputer pracownika,
 • konfiguracja oprogramowania na komputerze,
 • założenie konta klienta poczty elektronicznej na serwerze firmowym,
 • zdefiniowanie uprawnień użytkownika na serwerze firmowym i do zasobów firmowych,
 • podłączenie i skonfigurowanie drukarek dla nowego pracownika,
 • sporządzenie dokumentacji informatycznej: komputer, licencje, uprawnienia, nazwy użytkowników,
 • dobranie, instalacja i kontrola licencji oprogramowania antywirusowego.
 • zakładanie, utrzymywanie i modernizacja małych sieci komputerowych.
 • instalacja, konfiguracja oraz utrzymywanie routerów Wi-Fi oraz punktów dostępu
   


 

 • Środowisko serwerowe
 • Środowisko stacji roboczych i użytkowników
 • Sieci
 • Bezpieczeństwo systemów
 • Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych
 • Projektowanie i implementacja sieci VPN
   

 

Zarządzanie całą infrastrukturą odbywać się może w sposób zdalny, co znacząco zmniejsza nakład środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Gwarantujemy również konsultacje w zakresie użytkowania i rozwoju infrastruktury IT. W ten sposób system informatyczny w Twojej firmie będzie zawsze zoptymalizowany, bezpieczny i utrzymany na najwyższym poziomie.

 • Zakup komputera z odpowiednim systemem operacyjnym - dobranie sprzętu komputerowego, posiadającego parametry wystarczające do realizacji poszczególnych zadań, który pozwoli sprawnie i wydajnie realizować cele związane z pracą na danych stanowiskach to podstawa, zarówno podczas zakładania nowej działalności jak i modernizacji już funkcjonującej. Firma IRGEN Company przeprowadza dokładną analizę potrzeb klienta, związanych z wymaganym hardware i software, dobiera najlepsze rozwiązania w optymalnej cenie i dostarcza je w możliwie najkrótszym terminie.

 • Instalacja oprogramowania na komputerze - zakup oprogramowania to dopiero pierwszy krok we wdrażaniu nowych rozwiązań w firmie. Bardzo ważnymi są jego odpowiednia instalacja i skonfigurowanie, co dla osób niezwiązanych ściśle z branżą IT często nie jest łatwym zadaniem. Instalujemy i konfigurujemy oprogramowanie, szybko i profesjonalnie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów, tak, aby działało ono bez zarzutów.

 • Zakup oprogramowania biznesowego na komputer pracownika - istnieje wiele rodzajów oprogramowania. Jako najważniejszy z nich, kluczowy dla prowadzenia przedsiębiorstw, uznaje się właśnie software biznesowy. Wspiera on działalność w obszarach takich jak produkcja, handel, księgowość itp. Zajmujemy się dostarczaniem i instalacją tego typu oprogramowania, zgodnego z wymaganiami i potrzebami klienta, tak aby jak najlepiej poprawić wydajność jego procesów biznesowych.

 • Założenie konta klienta poczty elektronicznej na serwerze firmowym - w dzisiejszych czasach niemal każdy posiada przynajmniej jedną skrzynkę poczty elektronicznej. Jest to jedna z podstawowych metod komunikacji, zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej. Każde przedsiębiorstwo posiadające swój wewnętrzny serwer powinno mieć założone na nim konto klienta poczty elektronicznej, co jest o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem, niż zakładanie takiego konta na serwerach zewnętrznych. Przeprowadzamy całą procedurę związaną z tym zagadnieniem.

 • Zdefiniowanie uprawnień użytkownika na serwerze firmowym i do zasobów firmowych - w każdym średnim i dużym przedsiębiorstwie zatrudnione są osoby pracujące na stanowiskach o różnych rangach. W celu udostępniania danych o odpowiedniej wartości i treści tylko osobom do tego uprawnionym, poszczególnym użytkownikom sieci firmowej nadaje się różne uprawnienia, blokujące im dostęp do niektórych danych. Firma IRGEN Company, zgodnie z zaleceniami klienta, konfiguruje konta poszczególnych użytkowników, tak aby chronić cenniejsze informacje przed niepowołanym dostępem.

 • Podłączenie i skonfigurowanie drukarek dla pracowników - drukarki to w dzisiejszych czasach podstawowy sprzęt biurowy, jednak ich różnorodność i mnogość funkcji sprawia, że ich podłączanie i konfiguracja bywają skomplikowane. Rozwiązujemy ten problem, szybko i sprawnie instalując nowy sprzęt, lub łącząc konta pracowników ze sprzętem już działającym w biurze.

 • Sporządzanie dokumentacji informatycznej - w przypadku różnego rodzaju kontroli lub chęci dokładnej weryfikacji sieci komputerowej w firmie niezbędne jest posiadanie szczegółowej dokumentacji informatycznej. Sporządza się ją podczas założenia infrastruktury IT, a następnie na bieżąco uaktualnia. Zajmujemy się tworzeniem i uaktualnianiem tego typu dokumentacji (licencje, uprawnienia, nazwy użytkowników).

 • Dobranie, instalacja i kontrola licencji oprogramowania antywirusowego - oprogramowanie antywirusowe to podstawowy środek zabezpieczający sieć komputerową przed niepowołanym dostępem czy wykradaniem danych. Przede wszystkim zapewnia jej prawidłowe działanie, nie pozwalając na przypadkowe zainstalowanie złośliwego oprogramowania lub innych wirusów komputerowych. W dzisiejszych czasach na rynku dostępnych jest całe mnóstwo różnych programów antywirusowych, przez co często trudno jest wybrać ten odpowiedni. Kolejnymi problemami są ich instalacja i czuwanie nad ważnością licencji. Firma IRGEN Company zapewnia w pełni kompleksowe usługi związane z oprogramowaniem antywirusowym, tak aby klient, nie musiał martwić się o bezpieczeństwo swojej sieci.

 • Zakładanie, utrzymywanie i modernizacja małych sieci komputerowych - w małych i średnich przedsiębiorstwach często okazuje się, że posiadanie przez każdego pracownika komputera pracującego samodzielnie jest niewystarczające i nie daje oczekiwanych efektów. W takim przypadku komputery łączy się w małe sieci, dzięki czemu poszczególne stacje robocze mogą się ze sobą komunikować szybko i bez przeszkód, co znacząco zwiększa tempo procesów biznesowych. Zakładamy sieci tego typu, a następnie czuwamy nad ich prawidłowym działaniem, tak aby system IT klienta zawsze pozostawał jak najbardziej wydajny. W przypadku zmiany potrzeb przeprowadzamy również ich modernizację.

 • Instalacja, konfiguracja i utrzymywanie routerów Wi-Fi - dostęp do internetu to dzisiaj rzecz niezbędna zarówno w życiu codziennym jak i w prowadzeniu biznesu. Często oprócz udostępniania internetu pracownikom, udostępnia się go również odwiedzającym firmę klientom. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest Wi-Fi, ponieważ gwarantuje ono szybki i łatwy dostęp do sieci. Jednak Wi-Fi to nie tylko internet. Mogą się przez nie również komunikować urządzenia znajdujące się w firmie. Firma IRGEN Co zapewnia instalację i sprawowanie pieczy nad prawidłowym funkcjonowaniem routerów Wi-Fi i punktów dostępu, tak aby sieć klienta zawsze działała sprawnie i wydajnie.

 • Środowisko serwerowe - jest to obszar krytyczny w infrastrukturze IT. Od działania elementów tego środowiska zależy funkcjonowanie i wydajność procesów biznesowych w firmie.
 • Środowisko stacji roboczych i użytkowników - ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wydajności i komfortu działań poszczególnych pracowników. Umiejętnie zarządzane pozwala zapewnić bezpieczeństwo i efektywne wykonywania zadań.
 • Sieci - są one fundamentem każdej infrastruktury IT. Niepoprawne działanie sieci może doprowadzić do przerwania ciągłości ważnych procesów biznesowych, poprzez utrudnianie wykonania podstawowych procedur, takich jak backup danych czy archiwizacja.
 • Bezpieczeństwo systemów - informacja stanowi jedną z najwyższych wartości dla każdej firmy. Ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa systemów przetwarzających informacje jest istotnym czynnikiem w ochronie danych przed niepowołanym dostępem.
 • Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych - są to przede wszystkim procedury, które wyznaczają sposób postępowania, aby zminimalizować ryzyko utraty danych czy ich wyłudzenie.
 • Projektowanie i implementacja sieci VPN - sieci VPN są najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozwalającym przesyłać dane w bezpieczny sposób pomiędzy oddziałami firm a także pomiędzy centralą a pracownikami zdalnymi.

Uwagi:
Podane powyżej ceny są cenami netto. Zlecenia specjalne podlegają odrębnej wycenie.

W naszej ofercie znajduje się również stała opieka informatyczna dla firm i przedsiębiorstw, którą obejmujemy ich całą infrastrukturę IT. Jej cena jest indywidualna dla każdego klienta i zależy od wielkości sieci komputerowej, jej złożoności oraz zakresu świadczonych usług.

Ponadto świadczymy usługi związane z doradztwem informatycznym. Ich celem jest pomoc klientowi w kwestiach takich jak dobór odpowiedniego sprzętu czy oprogramowania, tak aby optymalnie nadawały się one do realizacji jego celów biznesowych.

Uwagi:
Powyższy cennik ma charakter orientacyjny i sporządzony został na potrzebny zaprezentowania kosztów usług, świadczonych w standradowych warunkach. Możliwe różnice w cenach są spowodowane tym, że prace informatyczne prowadzące do osiągnięcia tego samego celu mogą w każdym przypadku wymagać różnych nakładów czasowych i technologicznych. Zaawansowane i rozbudowane systemy komputerowe podlegają odrębnej wycenie! Podane ceny są cenami netto wykonywanej usługi IT. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania szczegółów oraz indywidualnej oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 721151163 / 782307341 lub drogą mailową na adres biuro@irgen.pl